KARDİJOLOJİ UZMANI

İlgi Alanları:  Koroner Kalp Hastalığı, Girişimsel Kardiyoloji, Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kardiyak Pacemaker, Kalp Kapak Hastalıkları, Moleküler Kardiyoloji, EECP, ASD Uygulaması, Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji- Ankara – Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji- Ankara
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabili Dalı-Malatya
Cardiovascular Research Institude of Maastricht, Department of Vascular and Molecular Cardiology, Maastricht The Netherland
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Bolu
Özel Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji- Mersin
Özel IMC Hastanesi Kardiyoloji- Mersin
Özel Yenişehir Hastanesi Kardiyoljoi- Mersin
İstinye Üniversitesi LİV hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Bahçeşehir İstanbul