HİPERTANSİYON

Bu kitap Hipertansiyon ve ilişkili, hastalıklarda kanıta dayalı tarafsız bir rehber olarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak ve hastalarınızın bakımının düzelmesine yardım edecektir.

Hipertansiyon El Kitabı Spesifik bilgilerer hızlı ulaşmanızı sağlayacak ve tedavi planlarınıza en uygun ilaç seçiminde yardımcı olacaktır. Hipertansiyon ile ilgili klinik çalışmalardan elde edilen önemli bilgiler tablolor, şekiller algoritmalar ve özetler şeklinde sunuldu.

Kitap içinde vurgulananlar,

Hipertansiyon tanımı

Hipertansiyon tedavisi

Hipertansiyon ile ilgili hastalıklar

Hipertansiyon ile ilgili klinik çalışmalar

Hipertansiyon tedavisinde klinik çalışmalardan özel öneriler

En son bölümde antihipertansif ilaçlar ayrıntılı ve güncel olarak bütün ilaç grupları gözden geçirilmiştir. Dr. Houston klinisyenlik yıllarını diüretik ve beta bokelrlerden seçilmiş antihipertansif kombinasyonlara ve yeni antihipertansif ilaç gruplarına kadar çok sayıda ilaç grubu ile ilgili hassas önerilerde bulunarak geçirdi.

Kanıtların ve deneyimin mükemmel karışımı olan Hipertansiyon El Kitabı yüksek kan basıncını tedavi eden her hekimin yakınında kolayca ulaşabileceği bir rehberdir.

Hipertansiyon, yaygınlığı ve oluşturduğu komplikasyonlar nedeniyle tüm hekimlerin üst düzeyde bilgili olması beklenen bir halk sağlığı sorunudur.

Hipertansiyona yönelik yeni tanı ve tedavi yaklaşımlarının sürekli eğitim için hekimlere ulaştırılması değerli yayınlar aracılığıyla olmaktadır.

Bir kaynak tıp fatültesi öğrencileri, pratisyen hekimler, uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara en gerekli bilgileri ulaştırabiliyorsa değerli bir kaynak olarak değerlendirilir.

Hipertansiyon tanı, takip ve tedavisi ile ilgili bilgiler sürekli olarak yenilenmektedir.

Bu kitabın hipertansiyon hakkında güncel bilgileri kapsamlı veanlaşılabilir bir şekilde okuyucusuna ulaştırabilecek değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum.

Yararlı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Armağan Altun

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD. İstanbul Hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. Ertan Yetkin

Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji, Mersin

Yrd. Doç. Dr. Nasır Sivri

Trakya Üniversitesi, Kardiyoloji, Edirne

Tanı, Tedavi, İlgili hastalıklar, Klinik çalışmalar